International work/study experience – the biggest decision of your life!

Nowadays there are a lot of opportunities to widen your vision. Many international programs such as AGBU, AESEC, DAAD, Erasmus, U.S. Exchange Programs, SALTO can help to achieve this goal, train new generation to be strong and bring up open-minded leaders.

Besides this programs create new opportunities and can help to understand the recent standards and become an important addition to one’s resume. Continue reading International work/study experience – the biggest decision of your life!

Advertisements

Such luxury as hope – Creative writing

                      Such luxury as hope

She woke up. The day was going to be long and it was just 6 am.  She sat in her bed and opened her eyes lazily, Looked out of the window: No sun. This winter was killing her; she looked for some other colors, some other hues, some warmth instead of Continue reading Such luxury as hope – Creative writing

Սովորենք անգլերեն Idiom-ներ [Տեսահոլովակ]

Want to speak like a native speaker? Here are some popular idioms that will help you!!!

Ուզու՞մ եք խոսել անգլերեն մայրենի լեզվի նման, խորհուրդ ենք տալիս սովորել Idiom-ներ: Սկսեք մեզ հետ, մեր դպրոցի ուսուցիչ Հեղինե Ոսկանյանը կներկայացնի մի քանի հետաքրքիր և առօրյա Idiom այ տեսահոլովակում: Continue reading Սովորենք անգլերեն Idiom-ներ [Տեսահոլովակ]