New Online communicative method English language course is here!

Communicative method is a special way of teaching by means of communication! We set the students into real life situations to use the language. We limit using of mother tongue and encourage students to speak only English.

The course will allow you to master in English grammar, vocabulary as well as master speaking skills by means of communication. The lessons will be held in active and fun atmosphere. You will practice speaking, reading, listening and writing and apply the new learnt vocabulary in various tasks.

The course will be lead by Project’s co-founder Helen Voskanyan. Continue reading New Online communicative method English language course is here!

Advertisements

International work/study experience – the biggest decision of your life!

Nowadays there are a lot of opportunities to widen your vision. Many international programs such as AGBU, AESEC, DAAD, Erasmus, U.S. Exchange Programs, SALTO can help to achieve this goal, train new generation to be strong and bring up open-minded leaders.

Besides this programs create new opportunities and can help to understand the recent standards and become an important addition to one’s resume. Continue reading International work/study experience – the biggest decision of your life!

2. Whose dreams?

    Apart from being useful and challenging using a language can be also a creative way of expressing your ideas.

                                    Whose dream?

 

It’s a beautiful sunrise, open your eyes… let’s dance and jump and be crazy sometimes. It’s a beautiful sunrise and you should also rise and open your eyes…

It’s a beautiful life to live and be happy! So many beautiful things constantly happen, you just got to be awake, open up your eyes, and you just got to see it yourself!! Continue reading 2. Whose dreams?

Friendship

Some friends come into our lives for just a short time. Others come and stay forever. Think about your closest friends. How long have you known each other?

Some people say that their spouse or family member is their best friend. Others say they have known their closest friends for many years. And some great friends haven’t known each other all that long, but Continue reading Friendship

Սովորենք անգլերեն Idiom-ներ [Տեսահոլովակ]

Want to speak like a native speaker? Here are some popular idioms that will help you!!!

Ուզու՞մ եք խոսել անգլերեն մայրենի լեզվի նման, խորհուրդ ենք տալիս սովորել Idiom-ներ: Սկսեք մեզ հետ, մեր դպրոցի ուսուցիչ Հեղինե Ոսկանյանը կներկայացնի մի քանի հետաքրքիր և առօրյա Idiom այ տեսահոլովակում: Continue reading Սովորենք անգլերեն Idiom-ներ [Տեսահոլովակ]