TOEFL Speaking Online Course – Free!

This FREE course is designed to help the English language learners to gain skills and knowledge needed to achieve success in TOEFL speaking section.

The course is created by English Language Project “Enlight”. The course  will be taught by one of the project’s co-founder, English Language Teacher Helen Voskanyan.

The course will be held from 12 – 19 May, 2016.

During this time you will have 3 Online lessons and 5 Tasks.

All the lessons are going to be held only in English.

Join the course Here for free!


Այս անվճար դասընթացը կօգնի Ձեզ գիտելիքներ ստանալ այն ամենի մասին ինչ հարկավոր է իմանալ TOEFL քննության speaking հատվածում հաջողություն հասնելու համար:

Կուրսը կվարի մեր նախագծի համահիմնադիր, անգլերեն լեզվի ուսուցիչ Հեղինե Ոսկանյանը:

Կուրսը տեղի կունենա Մայիսի  12-19, 2016.

Այն իր մեջ ներառում է 3 Օնլայն դաս և 5 առաջադրանք: Ավարտին Դուք կստանաք սերտիֆիկատ:

Միացեք մեզ ԱՅՍՏԵՂ:

Ցակացած հարցերի դեպքում գրեք մեզ elp.enlight@gmail.com

Մինչ հանդիպում օնլայն:

Advertisements

Essay Contest Winner!

Essay Contest was announced earlier among participants of TOEFL Writing Webinar! So we are happy to share that the Winner is already known! It is Tatev Vardanyan who won this amazing masterpiece by Jane Austen! We congratulate Tatev and would like to share her work with you! 🙂

Do you agree or disagree with the following statement? People should read only those books that are about real events, real people, and established facts.

I do not agree with the statement that people should read only those books that are about real events, real people, established facts. I think, people should read different kinds of books on various areas. My opinion is based on many reasons. Continue reading Essay Contest Winner!

New Online communicative method English language course is here!

Communicative method is a special way of teaching by means of communication! We set the students into real life situations to use the language. We limit using of mother tongue and encourage students to speak only English.

The course will allow you to master in English grammar, vocabulary as well as master speaking skills by means of communication. The lessons will be held in active and fun atmosphere. You will practice speaking, reading, listening and writing and apply the new learnt vocabulary in various tasks.

The course will be lead by Project’s co-founder Helen Voskanyan. Continue reading New Online communicative method English language course is here!

Master TOEFL Writing quick and effective!

Gain skills and knowledge needed to achieve success in TOEFL Writing section Online with us!

The course will start on 7 May, 2016.

The course will be taught by the project’s co-founder English Language Teacher Helen Voskanyan.

Continue reading Master TOEFL Writing quick and effective!

We are searching for English language teacher to join our team!

We are searching for young and creative English language teacher to join our team! As we are offering wide range of online courses he/she will work with individuals as well as groups of students of any age and level! All courses are only Online!

Here’s what we expecting from you: Continue reading We are searching for English language teacher to join our team!

International work/study experience – the biggest decision of your life!

Nowadays there are a lot of opportunities to widen your vision. Many international programs such as AGBU, AESEC, DAAD, Erasmus, U.S. Exchange Programs, SALTO can help to achieve this goal, train new generation to be strong and bring up open-minded leaders.

Besides this programs create new opportunities and can help to understand the recent standards and become an important addition to one’s resume. Continue reading International work/study experience – the biggest decision of your life!

TOEFL Writing Free Webinar (Recording)

TOEFL Writing Webinar passed… but guess what??? We recorded it for you!

Watch all 4 parts to learn detailed information and to get useful tips for this part of the exam !

In addition you can download examples of good and bad essays along with test takers’ feedbacks — https://goo.gl/k5X8jH as the participants did!

Good luck with your TOEFL Writing!

Ահա՛, թե ինչպես են անցնում մեր դասերը

Բոլոր դասերը մեր նախագծի շրջանակներում անցկացվում են ՕՆԼԱՅՆ

Նշված դասի ժամին Դուք մտնում եք օնլայն դասարան, որտեղ կարող եք խոսել, քննարկել և ամեն կերպ ակտիվ մասնակիցել դասին:

Ինչպե՞ս են տարբերվում մեր դասերը՝

Continue reading Ահա՛, թե ինչպես են անցնում մեր դասերը