National Beard and Moustache Championship (short text)

Bearded and moustached men took to the streets of New York. They promoted the National Beard and Moustache Championship.Beards-competition

There were 18 different categories in the championship, and the people in it must follow their rules կանոն. The overall winner won a trip to the next year’s championship.

The top three in each category received a medal.
Some people take growing their hair very seriously. They may even have secret techniques.

 

bearded – մորուքավոր

moustached – բեղավոր

promote – աջակցել, տարածել

championship – աոաջնություն

categorie – կատեգորիա, բաժին

follow – հետևել

rule – կանոն

overall winner – ընդհանուր, գլխավոր հաղթող

trip – ճանապարհորդություն

top three – լավագույն եոյակ

growing – աճեցում

secret techniques – գաղտնի մեթոդ
Դուք կարող եք լսել տեքստը այստեղ — https://www.youtube.com/watch?v=aTOiu4tVHDY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s