Friendship

Some friends come into our lives for just a short time. Others come and stay forever. Think about your closest friends. How long have you known each other?

Some people say that their spouse or family member is their best friend. Others say they have known their closest friends for many years. And some great friends haven’t known each other all that long, but Continue reading Friendship

Advertisements

The Milky Way (short text)

The Milky Way is a large band of stars, dust and gas that make up our galaxy. It contains billions of stars. Our sun and the solar system is only one of them. Continue reading The Milky Way (short text)

Test It, Fix It: English Grammar անգլերեն լեզվի դասագիրքը Pre-intermediate մակարդակի համար

Ներբեռնեք  Test It, Fix It: English Grammar անգլերեն լեզվի դասագիրքը Pre-intermediate մակարդակի համար անվճար: Continue reading Test It, Fix It: English Grammar անգլերեն լեզվի դասագիրքը Pre-intermediate մակարդակի համար

Սովորենք անգլերեն Idiom-ներ [Տեսահոլովակ]

Want to speak like a native speaker? Here are some popular idioms that will help you!!!

Ուզու՞մ եք խոսել անգլերեն մայրենի լեզվի նման, խորհուրդ ենք տալիս սովորել Idiom-ներ: Սկսեք մեզ հետ, մեր դպրոցի ուսուցիչ Հեղինե Ոսկանյանը կներկայացնի մի քանի հետաքրքիր և առօրյա Idiom այ տեսահոլովակում: Continue reading Սովորենք անգլերեն Idiom-ներ [Տեսահոլովակ]